Premium quality grade A Sri Lanka Vanilla beans/Pods (6~8″)